Zespół

… informacje na tej stronie są obecnie aktualizowane. Prosimy o cierpliwość. Dziękujemy !

MGR AGNIESZKA KASPROWICZ-WÓJCIK – DYREKTOR DS. DYDAKTYCZNYCH

Jest z wykształcenia pedagogiem. Zawodowo spełnia się jako Dyrektor ds. dydaktycznych w Akademii Motylek w oraz Przedszkolu Niepublicznym Motylek w Bydgoszczy. Jest inspiratorką i założycielką placówek i czynnie działa na rzecz ich rozwoju. Wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie prowadzi zajęcia dla najmłodszych w cyklu: Zabawy Małych Motylków oraz Zabawy Psychoruchowe.

Wiedzę teoretyczną zdobywała podczas realizacji studiów na Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunkach: Kształcenie zintegrowane oraz Nauczanie Przyrody. Przeszła również przez dwuletnie kursy w zakresie studiów podyplomowych realizowanych na Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy na kierunku: Dysleksja rozwojowa i terapia pedagogiczna oraz na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy na kierunku: Oligofrenopedagogika. Praktyczne umiejętności w zawodzie zdobywała podczas pracy jako:
– wychowawca grupy trzylatków (w latach 2005-2006) w Przedszkolu Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy;
– wychowawca klas nauczania zintegrowanego i zajęć prowadzonych w trybie nauczania indywidualnego (w latach 2006-2013) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy.

W 2011 roku otrzymała stopień nauczyciela mianowanego. Obok wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego może poświadczyć swoje kwalifikacje i umiejętności dodatkowo realizowanymi zajęciami. Uczestniczyła:
– w zajęciach w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń ODIS w zakresie Diagnozy funkcjonowania dzieci z autyzmem, test PEP-R;
– w zajęciach w Centrum szkoleniowym KLANZA w zakresie:
Zabawy spod trzepaka, czyli jak to kiedyś bywało…;
Elementy kinezjologicznego sys. kształcenia i terapii „Edukacji przez ruch”;
Zabawy z chustą animacyjną Klanzy;
W każde święta buzia uśmiechnięta;
Elementy arteterapii, muzyki i myślenia twórczego w edukacji;
Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole;
Maluchy rosną…-

wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu;
Nowoczesne aranżacje piosenek znanych i popularnych;
Metody integracyjne w pracy z grupą;
Wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu;
– w kursie praktycznym w obszarze wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się AAC I i II stopnia;
– w szkoleniu z zakresu terapii behawioralnej dzieci z autyzmem I i II stopnia;
– w warsztatach „Zabawy rytmiczne z elementami muzykoterapii” w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli
– w kursie kwalifikacyjnym M. Montessori w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu
– w warsztatach „Aktywizujące metody nauczania w dydaktyczno – wychowawczej pracy nauczyciela” w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
– w kursie „Muzyka w edukacji elementarnej” w Krajowym Centrum Edukacji Nauczycieli
– w warsztatach „Integracja Wokół zaspokojenia potrzeb dziecka” w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli
Ponadto uczestniczyła w :
w szkoleniach: „Edukacja ekologiczna w kształceniu zintegrowanym i wychowaniu przedszkolnym”, „Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”, „Terapia poprzez sztukę”;
w kursach: „Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji”;
w warsztatach z Pedagogiki Zabawy.

MGR MAŁGORZATA KOZŁOWSKA – DYREKTOR DS. TERAPII

Jest z wykształcenia psychologiem i terapeutą. W Akademii Motylek oraz w Niepublicznym Przedszkolu Motylek w Bydgoszczy pełni funkcję Dyrektora ds. terapii i psychologa. Funckję Dyrektora pełni również w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Motylek w Bydgoszczy.

Wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne nabywała już od roku 2000 w ramach studiów magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, na Wydziale Psychologii i Pedagogiki, wybierając kierunek: Psychologia. Po terminowym zakończeniu tego etapu zdobywała dalsze kompetencje uczestnicząc od 2005 r. w rocznym kursie kwalifikacji pedagogicznej w Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.  Równolegle realizowała kurs w zakresie kształcenia na kierunku oligofrenopedagogika w ramach studiów podyplomowych na Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, na Wydziale Pedagogicznym.  Od 2008 roku uczestniczyła w czteroletnim szkoleniu w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Osób dorosłych w Centrum Terapii Behawioralnej w Warszawie. Kurs zakończyła w 2013 roku. Na przestrzeni 2010-2011 lat wzbogaciła swoje kompetencje o wiedzę wyniesioną ze studiów podyplomowych, realizowanych w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej na kierunku: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W czasie kształcenia zdobywała doświadczenie zawodowe jako:
– nauczyciel nauczania indywidualnego(od 1 września 2005 roku)  i psycholog oraz pedagog szkolny (od 1 września 2007 roku) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy;
– psycholog (od 1 marca 2006 roku) w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy i Klinice Kardiologii;
– psycholog (od 1 września 2006 roku) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy
– psycholog (od 2008 roku) w SANITAS – Spółdzielni Lekarzy Specjalistów;
– wykładowca (od 2009 roku) w Centrum Edukacji Nauczycieli;
– współwykonawca projektu w ramach Funduszy Unijnych w zakresie szkolenia psychologicznego (od maja 2009 roku) w Szkole Nauki Języków Obcych PERFEKT.

Równocześnie z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym zdobywała dodatkowe kwalifikacje, uczestnicząc w:
– 2006 – warsztatach „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli;
– 2006 – zajęciach „Relaksacja – praktyczny kurs walki ze stresem, napięciem i zmęczeniem”;
– 2006 – szkoleniu  „Wczesna profilaktyka trudności szkolnych u dzieci – praca z odruchami dziecięcymi i neurofizjologiczne metody terapii” , „Item” Umiejętności społeczne;
– 2006 – warsztatach w zakresie Terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem autystycznym i zaburzeniami zachowania w Niepublicznym Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
– 2007 – warsztatach na temat Redukcji zachowań niepożądanych u dzieci z zaburzeniami zachowania i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Sopocie;
– 2007 – warsztaty pt. Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona I i II stopnia, Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
– 2007 – warsztatach w zakresie Terapii dziecka nadpobudliwego w Niepublicznym Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
– 2007 – szkoleniu  „Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR” w  Pracowni Testów Psychologicznych w Warszawie;
– 2007 – warsztatach „Metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka – wizualizacja, bajka, metafora w psychoterapii” w Niepublicznym Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
– 2007/2008 – szkoleniu  „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – poziom I i II” w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Sopocie,
– 2008 – warsztatach  „Niesienie pomocy osobom ze schorzeniami sprzężonymi” organizowanych przez Stowarzyszenie Marfan Polska;
– 2009 – warsztatach  „Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach lękowych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem fobii szkolnej” w Pracowni Pomocy Psychologicznej Dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie;
-2009 – szkoleniu  „Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, FAS: Nowe metody diagnozy i terapii dzieci w wieku szkolnym. Studium przypadków i warsztaty praktyczne” organizowanym przez Europejski Instytut Sokrates Scola;
– 2010 – zajęciach „Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach lękowych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem fobii szkolnej”;
– 2011 – zajęciach  szkoleniowo – warsztatowych  „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Porady praktyczne dla specjalistów”;
– 2011 – konstruowaniu i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
– 2012 – kursie instruktorskim Masażu Shantala.