O nas

Akademia Rozwoju Dziecka Motylek to miejsce wielokierunkowego wspierania i stymulowania rozwoju oraz aktywności dziecka. Głównym założeniem Motylka jest troska o edukację małego człowieka i jego harmonijny rozwój w początkowym okresie życia.

Sami będąc rodzicami zdajemy sobie sprawę jak ważnym jest zdobywanie przez dziecko wielozmysłowych doświadczeń, nabywanie i rozwijanie podstawowych umiejętności, odwagi i samodzielności, uczenie się wspólnej zabawy z rówieśnikami, przygotowanie do nauki pisania, czytania, liczenia, czy logicznego myślenia oraz umiejętności koncentracji i uwrażliwienia na świat muzyki. Wszystkie te „małe kompetencje”  zapewniamy w ramach prowadzonego od 2009r. Punktu Przedszkolnego Klub Motylka, czyli kameralnego przedszkola, zlokalizowanego w centrum Bydgoszczy.

Przedszkole

Jeżeli szukacie Drodzy Rodzice przedszkola, w którym każdy dzień byłby dla Waszego dziecka okazją do rozwijania nowych umiejętności, gdzie poprzez ciekawe zajęcia, wspaniałą zabawę i różne formy aktywności było rozwijane intelektualnie, uwrażliwiane artystycznie, uczyłoby się kreatywności, samodzielności a traktowane indywidualnie byłoby radosne i czułoby się bezpiecznie, to Klub Motylka jest najlepszym wyborem.

OFERTA PROGRAMOWA
GRUPY i ZAPISY
LOKALIZACJA i GODZINY PRACY

Zajęcia edukacyjne wychowania przedszkolnego oparte są na podstawie programowej Ministerstwa Edukacji ale przede wszystkim na autorskich programach naszych pedagogów. Realizujemy m.in. zajęcia: j. angielskiego (native speaker 3h w tygodniu), taneczne i poetyckie, z robotyki i lego-edukacji oraz warsztaty fizyczno-chemiczne. W ramach przygotowania przedszkolnego, czyli tzw. "0" zapewniamy wesołe cyferki i świat liter w oparciu o metodę M. Bogdanowicz i J. Cieszyńskiej. Dodatkowo organizujemy spektakle teatralne czy też audycje muzyczne w Filharmonii Pomorskiej, wycieczki fakultatywne i różnego rodzaju atrakcje, w tym imprezy okolicznościowe (bale przebierańców, świąteczne spotkania) i wizyty przedstawicieli ciekawych zawodów... wiemy, że to dużo, ale chcemy kreatywnie rozwijać naszych podopiecznych - jak nigdzie indziej!

Pod swoją opieką mamy maksymalnie 25 dzieci. Prowadzimy dwie grupy przedszkolne (zbliżone wiekowo), które tworzą wyjątkowy, kameralny charakter naszej placówki. Do przedszkola przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia. Mimo, iż każdy rok szkolny rozpoczyna się tradycyjnie z początkiem września do przedszkola przyjmujemy i zapisujemy dzieci przez cały rok kalendarzowy. Wszystkich Państwa zainteresowanych zapisem bądź rezerwacją miejsca prosimy o kontakt telefoniczny.

Przedszkole zlokalizowane jest w ścisłym centrum Bydgoszczy, przy ul. 20 Stycznia 1920r. 16/1. Klub Motylka znajduje się na parterze, w zabytkowej, przeszło stu-letniej kamienicy. Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 16:30. W sierpniu każdego roku, przedszkole jest zamknięte a czas przerwy wakacyjnej przeznaczamy na organizację urlopów całej kadry oraz remonty wszystkich pomieszczeń Motylka.

CENNIK i POSIŁKI
KADRA i DIAGNOSTYKA
PUNKT PRZEDSZKOLNY a PRZEDSZKOLE

Miesięczna opłata za przedszkole, tzw. czesne wynosi 600 zł. przez cały rok kalendarzowy. W związku z kameralnym charakterem placówki pierwszy posiłek - śniadanko dostarczane jest codziennie rano przez rodziców, w tzw. wyprawce dla dziecka. W ramach dodatkowej opłaty zapewniamy dwudaniowy obiad, realizowany w formie cateringu w cenie 12,50 zł. dziennie (opłata za posiłki naliczana jest tylko za dni obecności dziecka w przedszkolu). Wartym podkreślenia jest fakt, iż nie ma kosztów pobocznych! Cala oferta programowa Motylka, w tym pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, zabawki czy materiały plastyczne zapewnione są już w ramach jednej opłaty.

W Motylku pracują pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, posiadający odpowiednie, kierunkowe wykształcenie, których cechuje niesamowita kreatywność i przede wszystkim pasja do pracy z dziećmi. Ściśle współpracujemy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Motylek, wykorzystując wiedzę i doświadczenie kadry psychologów dziecięcych, logopedów, ortopedów etc. W naszej codziennej pracy nauczyciele oraz terapeuci monitorują proces edukacji każdego dziecka a diagnostyka ich rozwoju przebiega na 5 płaszczyznach:
- płaszczyzna somatyczna, która odnosi się do zdrowia fizycznego: konstrukcji i odporności fizycznej, historii przebytych chorób, materialno-socjalnych warunków rozwoju oraz elementarnej wiedzy dziecka z zakresu higieny bezpieczeństwa czy ekologii;
- płaszczyzna motoryczna (duża i mała motoryka) zwracamy uwagę na kontrolę napięcia mięśniowego, która ma wpływ na umiejętności utrzymania się w odpowiedniej pozycji, przemieszczania się, orientowania w przestrzeni, chwytania - posługiwania się różnymi przyborami;
- płaszczyzna emocjonalno-społeczna czyli nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, to samoobsługa i praca na rzecz innych oraz zainteresowania;
- rozwój poznawczy to umiejętność korzystania ze zmysłów (wzrokowego, słuchowego, dotykowego), spostrzegania otoczenia, przyswajania wiedzy o nim oraz zdolności interpretowania, oceniania wydarzeń i zjawisk, w których dziecko uczestniczy, to zdolności odtwórcze i twórcze;
- płaszczyzna rozwoju mowy i myślenia, która określa kompetencje: językowe- komunikacyjne, twórcze, zadaniowe i wykonawcze.

Zgodnie z art. 32 ustawy Prawa Oświatowego punkt przedszkolny to inna forma wychowania przedszkolnego. Zasadnicza różnica pomiędzy punktem a przedszkolem polega na ogólnej ilości podopiecznych jakie obie placówki mogą mieć pod swoja opieką. W Punkcie Przedszkolnym Klub Motylka edukację przedszkolną może zatem realizować maksymalnie 25 dzieci. Z dniem 29 lipca 2010r. zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z pózn. zm.) Punkt Przedszkolny Klub Motylka został wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszcz.

Integracja

Nasze przedszkole wyróżnia  wysoki poziom integracji dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-terapeutycznych. Specjalizujemy się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Poprzez zaangażowanie i empatię całego zespołu tworzymy dla nich miejsce bezpiecznego rozwoju, w przyjaznej atmosferze. W zależności od zaburzeń i potrzeb oferujemy:

Realizujemy również terapię w ramach tzw. WWR, czyli opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Na jej podstawie ustalamy i przypisujemy rodzaj zajęć m.in. terapię indywidualną, ogólnorozwojową, behawioralną, psychologiczną, pedagogiczną, terapię logopedyczną, zajęcia grupowe, integrację sensoryczną, sensoplastykę, TUS – zajęcia uspołeczniające oraz terapię ręki.

Nasze przedszkole wyróżnia  wysoki poziom integracji dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-terapeutycznych. Specjalizujemy się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Poprzez zaangażowanie i empatię całego zespołu tworzymy dla nich miejsce bezpiecznego rozwoju, w przyjaznej atmosferze. W zależności od zaburzeń i potrzeb oferujemy:

Realizujemy również terapię w ramach tzw. WWR, czyli opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Na jej podstawie ustalamy i przypisujemy rodzaj zajęć m.in. terapię indywidualną, ogólnorozwojową, behawioralną, psychologiczną, pedagogiczną, terapię logopedyczną, zajęcia grupowe, integrację sensoryczną, sensoplastykę, TUS – zajęcia uspołeczniające oraz terapię ręki.

© 2024 Akademia Rozwoju Dziecka Motylek wszelkie prawa zastrzeżone.