Kontakt

Akademia Rozwoju Dziecka Motylek
ul. 20 Stycznia 1920 r. 16/1, 85-081 Bydgoszcz

Tel. kom. 733-977-900
e-mail: motylek@list.pl

Dane Firmy:
NIP 967-111-95-20
REGON 340564452

Nr rachunku bankowego:
PKO BP S.A. II O/Bydgoszcz 65 10201475 0000 8602 0145