Zajęcia Ogólnorozwojowe

„Uczymy przez zabawę” – zapraszamy na zajęcia ogólnorozwojowe , których program oparty jest na połączeniu wielu sprawdzonych metod dydaktycznych m. in. na metodzie ruchu rozwijającego W. Sherborne, pedagogice M. Montessorii, Metodzie Dobrego Startu M. Bogdanowicz oraz na pedagogice zabawy. Znakomitą zaletą naszych zajęć jest to, że mogą w nich uczestniczyć rodzice, którzy oprócz aktywnego spędzania czasu ze swoim dzieckiem będą dumnymi obserwatorami jego postępów. Nagrodą dla wszystkich będzie uśmiech na twarzy każdego dziecka. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych zajęć zapoznawczych. Obecnie proponujemy Państwu dwa rodzaje zajęć:

„Zabawy Małych Motylków – dla dzieci od 15 m-ca do 2 r. ż.) ”

Odpowiedni rozwój i stan wzajemnych powiązań pomiędzy wszystkimi narządami zmysłów (dotyk, wzrok, słuch, smak oraz węch) już we wczesnym dzieciństwie naszej pociechy, ma kluczowy wpływ na przebieg i odpowiedni rozwój jego przyszłej edukacji. Dostarczenie swojemu dziecku możliwości do rozwoju tych zmysłów i koordynacji ich działania, to najlepsza inwestycja w jego przyszłość.

Nie ma takiej granicy wiekowej, od której dziecko powinno i mogłoby odkrywać otaczającą go przestrzeń. Właściwie od urodzenia poznaje to, co jest  mu najbliższe, by z każdym dniem robić kolejny krok w stronę przygód, które niesie wielki świat. Od początku jest już także wyposażone przez naturę w odpowiednie narzędzia – czyli zmysły. Zabawy Małych Motylków mają umożliwić maluszkom doświadczanie, przy pomocy każdego z tych zmysłów, zjawisk codziennych i tych mniej codziennych. Mają wzbogacać ich wiedzę o świecie, rozwijać wyobraźnię i pobudzać chęć do samodzielnej eksploracji. Przede wszystkim stanowią przygodę, która ma stymulować uczenie się poprzez badanie i odkrywanie – jest to bowiem okres najszybszego rozwoju intelektualnego, jaki następuje podczas całego życia człowieka. By zagwarantować te wszystkie elementy potrzebna jest właściwie nieograniczona liczba różnorodnych bodźców – dotykowych, słuchowych, smakowych, węchowych. Podczas tych zajęć na pewno ich nie zabraknie. Wszystko opierać się musi również na przyjemności i dobrej zabawie każdego z jej uczestników, bo przecież dzięki nim otwieramy się na nowe doświadczenia i czerpiemy z nich wszystko to, co dobrego wnoszą w nasze życie.

Zajęcia organizujemy w każdy wtorek o godz. 17:10. Do grupy zapisujemy maksymalnie 10 dzieci. Zajęcia odbywają się w towarzystwie jednego z rodziców. Dodatkowe informacje oraz możliwość rezerwacji miejsca uzyskacie Państwo dzwoniąc pod nr tel. 733-977-900. Serdecznie zapraszamy.

„Zabawy psychoruchowe – dla dzieci od 2 do 4 r. ż.”

Zajęcia oparte są m.in. o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Większość ćwiczeń przebiega na dywanie, który daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Dziecko świadomie lub nie odczuwa stabilność podłoża i wie, że z dywanu nie może spaść. Celem zajęć jest wyposażenie dziecka w świadomość własnego ciała, usprawnianie ruchowe, świadomość otaczającej przestrzeni i działanie w niej, nauka dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Pedagog prowadzący zajęcia bacznie obserwuje uczestników zajęć, zachęca ich, ośmiela, chwali, a wówczas ćwiczenia przekształcają się w „ruch twórczy”. Zabawy psychoruchowe to również ćwiczenia plastyczno-techniczne, które wprowadzają dziecko w świat twórczości. Podczas zajęć korzystamy z różnorodnych, ciekawych dla dzieci materiałów plastycznych, wykorzystywanych w różnych formach aktywności, takich jak: rysowanie, malowanie, modelowanie, lepienie z brył i wiele innych. Nasze zajęcia to gwarancja nie tylko świetnej zabawy i samodzielnego tworzenia „małego- wielkiego dzieła ale również okazja do kształtowania narzędzia pisania jakim są małe rączki dziecka. Ćwiczenia wzmacniają duże grupy mięśniowe, a dziecko (nieświadomie) uczy się prawidłowego chwytu, stanowiącego podstawowy czynnik do prawidłowego pisania w dorosłym życiu.

Zajęcia organizujemy w każdą środę o godz. 17:10. Do grupy zapisujemy maksymalnie 10 dzieci. Zajęcia odbywają się w towarzystwie jednego z rodziców. Dodatkowe informacje oraz możliwość rezerwacji miejsca uzyskacie Państwo dzwoniąc pod nr tel. 733-977-900. Serdecznie zapraszamy.

„CENNIK i sprawy organizacyjne”

Zajęcia zapoznawcze – oferta jest jednorazowa i dotyczy tylko jednego wybranego rodzaju zajęć. Z powodu ograniczonej ilości dzieci w każdej z grup, termin zajęć zapoznawczych ustalamy z Państwem indywidualnie i jest możliwy tylko w przypadku wolnych miejsc w danej grupie.

Koszt zajęć – po skorzystaniu z darmowych zajęć zapoznawczych Rodzice mogą opłacić KARNET 4 zajęć (4 tygodnie) w cenie 120,00 zł. lub PAKIET 8 zajęć (8 tygodni) w cenie 200,00 zł.

Wszystko w cenie  – zapewniamy wysokiej klasy pomoce dydaktyczne, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne i montessoriańskie oraz profesjonalną opiekę pedagogiczną.

Warto pamiętać – w przypadku jednej nieobecności na zajęciach, zajęcia nie przepadają! W kolejnym tygodniu, poprzedzającym nieobecność zaległość można „odrobić”. Tym samym KARNET lub PAKIET przedłużony jest o jeden tydzień. Ewentualna kolejna nieobecność wiąże się z tym, że zajęcia traktowane są jako zrealizowane.

Do każdej z grup zapisujemy maksymalnie 10 dzieci. Zajęcia dla dzieci odbywają się w towarzystwie jednego z Rodziców.

Dodatkowe informacje oraz możliwość rezerwacji miejsca uzyskacie Państwo dzwoniąc pod nr tel. 733-977-900. Serdecznie zapraszamy.