O Nas

Akademia Rozwoju Dziecka Motylek to miejsce wielokierunkowego wspierania i stymulowania rozwoju oraz aktywności dziecka. Głównym założeniem naszej Akademii jest troska o edukację małego człowieka i jego harmonijny rozwój w początkowym okresie życia. Sami będąc rodzicami zdajemy sobie sprawę jak ważnym jest zdobywanie przez dziecko wielozmysłowych doświadczeń, nabywanie i rozwijanie podstawowych umiejętności, odwagi i samodzielności, uczenie się wspólnej zabawy z rówieśnikami, przygotowanie do nauki pisania, czytania, liczenia, logicznego myślenia, umiejętności koncentracji oraz uwrażliwienia na „świat” muzyki. Najwyższą wagę przywiązujemy do zrozumienia potrzeb naszych podopiecznych oraz do wysokiego poziomu komunikacji z ich rodzicami. Podstawą naszej struktury jest zespół profesjonalistów takich dziedzin jak pedagogika, psychologia czy zarządzanie a ciągły rozwój zawodowy naszej kadry gwarantuje funkcjonowanie firmy w atmosferze dużej kultury organizacyjnej.