Przedszkola „Motylek”

„Niepubliczne Przedszkola Motylek w Bydgoszczy”

Jeżeli szukacie Drodzy Rodzice miejsca, w którym każdy dzień byłby dla Waszego dziecka okazją do rozwijania nowych umiejętności, gdzie poprzez ciekawe zajęcia, wspaniałą zabawę i różne formy aktywności było rozwijane intelektualnie, uwrażliwiane artystycznie, uczyłoby się kreatywności i samodzielności, a traktowane indywidualnie byłoby radosne i przede wszystkim czułoby się bezpiecznie to przedszkola Motylek są tutaj najlepszym wyborem. Warto nam zaufać, mamy już kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu placówek przedszkolnych.

Przedszkola Motylek to miejsca kreatywne, w których prorogujemy zabawę jako podstawową formę aktywności dziecka. Przywiązujemy dużą wagę do jej twórczego charakteru. Zajęcia skomponowane są w taki sposób, aby dostarczały maluchom wielozmysłowych doświadczeń, pozwalały nabywać nowe umiejętności oraz odpowiednio utrwalały już posiadane. Program zajęć koncentruje się na wprowadzeniu do codziennego planu dnia malucha aktywności, stymulujących różne obszary działania. Przy jego opracowaniu udział wzięli doświadczeni w pracy z dziećmi specjaliści, wykorzystując sprawdzone rozwiązania dydaktyczne m. in. takie jak: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Marii Montessori, czy Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz.

„Motylek 1, Lokalizacja przy ulicy 20 Stycznia 1920 r. 16/1”

Z dniem 29 lipca 2010 r. zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
„Punkt Przedszkolny Klub Motylka” został wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszcz.

Czas pracy: Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30 przez cały rok kalendarzowy, bez przerwy wakacyjnej . Zapisujemy dzieci od 2,5 r. ż. Grupy podzielone są wg wieku i liczą maksymalnie 13 dzieci.

Oferta programowa: Zajęcia oparte są na podstawie programowej Ministerstwa Edukacji oraz programach autorskich naszych pedagogów. Realizujemy przygotowanie przedszkolne, czyli  tzw. „0” : wesołe cyferki i świat liter w oparciu o metodę M. Bogdanowicz i J.Cieszyńskiej. W ramach stałej opłaty oferta zajęć dodatkowych obejmuje:

– zajęcia z rytmiki, naukę tańca, zajęcia z robotyki, zajęcia poetyckie, język angielski – Native Speaker (3h w tygodniu), Kółko Małego Artysty – zajęcia manualno-plastyczne, arteterapię – lepienie z gliny, dogoterapię, bajkoterapię, jogę dla dzieci, gimnastyka wg W. Scherborne, zajęcia z elementami M. Montesorri, zajęcia multimedialne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Spośród dodatkowych atrakcji (również w cenie) zapewniamy spektakle teatralne (raz w miesiącu), wycieczki fakultatywne, audycje muzyczne w Filharmonii Pomorskiej, wizyty reprezentantów różnych zawodów, organizację imprez okolicznościowych, w tym festyny rodzinne, stałą opiekę psychologa.

Kadra: Kadra Przedszkola Motylek do pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, posiadający odpowiednie, kierunkowe wykształcenie, których cechuje przede wszystkim niesamowita kreatywność i pasja do pracy z dziećmi.

Wyżywienie: w związku z kameralnym charakterem placówki pierwszy posiłek – śniadanko dostarczane jest codziennie rano przez rodziców w tzw. wyprawce dla dziecka. W ramach dodatkowej opłaty proponujemy dwudaniowy obiad, realizowany w formie Cateringu w cenie 9,50 zł. dziennie.

Cena: Miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 550,00 zł. + catering 9,50 zł. dziennie ( obiad – opłata ruchoma naliczana jako iloczyn dni obecności dziecka w przedszkolu ). Wartym podkreślenia jest fakt, iż w ciągu całego roku kalendarzowego nie ma kosztów pobocznych ! Wszystkie zajęcia dodatkowe, wycieczki, imprezy okolicznościowe, pomoce dydaktyczne, instrumenty muzyczne, zabawki, materiały plastyczne i montessoriańskie, zapewnione są już w ramach powyższej opłaty.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 733-977-900.

http://www.akademia-motylek.pl

„Motylek 2, Lokalizacja przy ulicy Grunwaldzkiej 123 a”

Z dniem 06 września 2013 r. zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
„Przedszkole Niepubliczne „Motylek” w Bydgoszczy” zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszcz.

Przedszkole znajduje się na terenie nowoczesnego kompleksu Biznes Parku, wygrodzonego i zabezpieczonego monitoringiem. Do dyspozycji maluchów oddane są czyste, kolorowe pomieszczenia oraz eko-ogródek. Sale są odpowiednio przystosowane do potrzeb najmłodszych, a wszelkie zajęcia przeprowadzone są na miękkim dywanie, co daje uczestnikom większą pewność.

Czas pracy: Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 od września do lipca, w miesiącu sierpniu- przerwa wakacyjna.. Zapisujemy dzieci od 2,5 r. ż. Grupy podzielone są wg wieku i liczą maksymalnie 25 dzieci.

Oferta programowa: Zajęcia oparte są na podstawie programowej Ministerstwa Edukacji oraz programach autorskich naszych pedagogów. Realizujemy przygotowanie przedszkolne, czyli  tzw. „0” : wesołe cyferki i świat liter w oparciu o metodę M. Bogdanowicz i J.Cieszyńskiej. W ramach stałej opłaty oferta zajęć dodatkowych obejmuje:

– zajęcia z rytmiki, naukę tańca, zajęcia z robotyki, zajęcia poetyckie, język angielski – Native Speaker (3h w tygodniu), Kółko Małego Artysty – zajęcia manualno-plastyczne, arteterapię – lepienie z gliny, dogoterapię, bajkoterapię, jogę dla dzieci, gimnastyka wg W. Scherborne, zajęcia z elementami M. Montesorri, zajęcia multimedialne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Spośród dodatkowych atrakcji (również w cenie) zapewniamy spektakle teatralne (raz w miesiącu), wycieczki fakultatywne, audycje muzyczne w Filharmonii Pomorskiej, wizyty reprezentantów różnych zawodów, organizację imprez okolicznościowych, w tym festyny rodzinne, stałą opiekę psychologa.

Kadra: Kadra Przedszkola Motylek do pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, posiadający odpowiednie, kierunkowe wykształcenie, których cechuje przede wszystkim niesamowita kreatywność i pasja do pracy z dziećmi.

Wyżywienie: Całodzienne, realizowane w formie Cateringu w cenie 10,50 zł. dziennie.

Miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 550,00 zł. + catering 10,50 zł. dziennie (śniadanie, drugie śniadanie i obiad – opłata ruchoma naliczana jako iloczyn dni obecności dziecka w przedszkolu ). Wartym podkreślenia jest fakt, iż w ciągu całego roku kalendarzowym nie ma kosztów pobocznych ! Wszystkie zajęcia dodatkowe, wycieczki, imprezy okolicznościowe, pomoce dydaktyczne, instrumenty muzyczne, zabawki, materiały plastyczne i montessoriańskie, zapewnione są już w ramach powyższej opłaty.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 733-977-900

http://www.przedszkolemotylek.org.pl

„ODDZIAŁ INTEGRACYJNY”

Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania) w zależności od rodzaju zaburzeń oferujemy:

T   – dostosowanie indywidualnego programu edukacyjnego i terapeutycznego do potrzeb dziecka;

E   – terapię indywidualną 1:1 (m.in. dla dzieci z autyzmem 3h terapii dziennie ze stopniowym wprowadzaniem do grupy pod okiem terapeuty);

R   – wykwalifikowaną kadrę terapeutów oraz odpowiednio przygotowane i wyposażone sale terapeutyczne;

A   – terapię logopedyczną;

P   – opiekę i doradztwo psychologiczne dla rodziców i opiekunów dzieci;

I    – zajęcia z hipoterapii lub integracji sensorycznej (w zależności od potrzeb dziecka);

A   – zredukowanie opłaty za przedszkole;

Pokrywamy wszelkie koszty związane z realizacją terapii. Rodzice w ramach miejsca w przedszkolu opłacają jedynie kwotę czesnego w wysokości 350,00 zł. miesięcznie.

Oddział integracyjny w Przedszkolu Motylek prowadzi Dyrektor ds. Terapii mgr Małgorzata Kozłowska.